Okresowe pomiary instalacji elektrycznej

W celu zachowania sprawności instalacji elektrycznej należy sprawdzać jej działanie przez cały czas jej użytkowania. Jest to niezbędne dla ograniczenia ryzyk związanych z awarią sieci. Jak często trzeba wykonywać okresowe pomiary instalacji elektrycznej i jakie parametry są sprawdzane? Tego dowiesz się z dzisiejszego artykułu.

Jak często sprawdzać instalację

Określa to ustawa „Prawo budowlane”. Można w niej przeczytać, że okresowe pomiary elektryczne należy wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat. Warto tutaj zwrócić uwagę, że jeśli istnieją jakiekolwiek warunki szkodliwe dla sieci, badanie powinno się wykonywać częściej. Do takich okoliczności zalicza się np. zalanie instalacji lub jej nadmierne wykorzystanie. Jest to niezbędne do zachowania bezpieczeństwa mieszkańców budynku.

Kto może przeprowadzić badanie

Pomiary elektryczne mogą być wykonywane jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne. W tzw. SEP-ach musi znajdować się zapis „spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku (…) w zakresie (…) prac kontrolno-pomiarowych”. W innym przypadku instalator nie może podjąć zlecenia zgodnego z polskim prawem budowlanym.

Jakie parametry są sprawdzane

Poprawnie przeprowadzone pomiary dają przede wszystkim informację, czy w instalacji nie zachodzą niepożądane zjawiska. Elektryk da nam informację czy nie ma problemów z uziemienie, wyłącznikami różnicowoprądowymi lub czy w przypadku uszkodzenia zadziałają zabezpieczenia. Pomiarowiec jest zobowiązania do oględzin badanej sieci.

Ważne jest aby elektryk wykonał pomiar rezystancji izolacji, czyli tzw. pomiar RISO. W czasie tego zadania sprawdzana jest izolacja między częściami czynnymi a częściami przewodzącymi. Kolejnym parametrem jest pomiar wyłączników RCD, czyli tzw. różnicówek. Istotne jest zbadanie ciągłości przewodów wyrównawczych i ochronnych. W domach jednorodzinnych zazwyczaj odbywa się to podczas pomiaru pętli. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie stanu uziemienia. Jest to bardzo ważne dla zachowania bezpieczeństwa całej instalacji.

Jak dobrze wybrać specjalistę

Zarówno w mniejszych miastach, jak i większych często trafiają się fachowcy, którzy chcą przede wszystkim podpisać protokół, bez szczegółowych oględzin. Należy unikach tego typu osób. Firma z Wrocławia https://elektryk24wroclaw.pl/zakres-uslug/pomiary-elektryczne/ oferuje profesjonalne przeprowadzenie pomiarów elektrycznych. Pracujemy głównie w tym mieście oraz w jego okolicach. Każdy, kto poszukuje solidnych wykonawców może zgłosić nam swoje potrzeby, które postaramy się jak najszybciej zaspokoić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here