pomoc edukacyjna dla uczniów

Dziecko podczas nauki powinno posługiwać się nie tylko podręcznikami szkolnymi, ale również pomocami edukacyjnymi. Pomoce edukacyjne to zbiór przedmiotów różnego rodzaju, które oddziałują na zmysły dzieci i jednocześnie pozwalają im w prostszy sposób poznawać otaczający świat. Do pomocy edukacyjnych zaliczamy urządzenia, materiały i przedmioty.

Najstarszą formą pomocy edukacyjnej jest szkolna tablica. W obecnych czasach stosuje się nowocześniejsze pomoce dydaktyczne, takie które są w stanie urozmaicić dzieciom proces nauczania każdego przedmiotu szkolnego.

Podział pomocy edukacyjnych

Wśród pomocy edukacyjnych wyróżniamy kilka różnych typów podziałów. Podzielone zostały ze względu na zmysły, na które dana pomoc oddziaływuje oraz na formę.

Pomoce edukacyjne dzielimy na:

naturalne – są to przedmioty, które przedstawiają rzeczywistość w sposób bezpośredni. Przykłady: skamieniałości, okazy biologiczne, elementy życia społecznego, kultury.

Pomoce edukacyjne dla dzieci

techniczne – przedmioty przedstawiające rzeczywistość w sposób pośredni. Dzielimy je na:

  • pomoce wzrokowe, są to zdjęcia, filmy, obrazy, ilustracje,
  • pomoce słuchowe, są to różnego rodzaju audycje, nagrania, instrumenty muzyczne,
  • pomoce wzrokowo-słuchowe, są to programy komputerowe i telewizyjne,
  • automatyzujące, są to urządzenia, komputery, maszyny, internet.

symboliczne – są to przedmioty, które przedstawiają rzeczywistość za pomocą słowa drukowanego, znaków, rysunków, map. Do nich należą również podręczniki szkolne.

Czy pomoce dydaktyczne zwiększają wiedzę?

Aby uzyskać pomoc podczas prowadzenia lekcji, tak żeby uczniowie otrzymali od nauczyciela szerszy zakres wiedzy, należy odpowiednio dobrać pomoce edukacyjne.
Chodzi tutaj o wiedzę nie tylko książkową, ale i taką którą uczniowie zdobędą za pomocą doznań zmysłowych.

Nauczyciele bardzo często korzystają z pomocy dydaktycznych, na lekcjach przedstawiają ciekawe fotografię, nagrania, filmy. Wszystko po to żeby poszerzyć wiedzę uczniów, w krótkim czasie.

Przeczytaj też: http://designsekcja.pl/opracowania-i-streszczenia-czy-sie-przydaja-w-szkole/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here